Lâu rồi ngồi kiếm bài báo đọc thấy bài hay post lại cho những người ít ỏi biết đến website dinhminhquang.com được biết, vì là website cá nhân, nên ít khi mình làm seo hay maketing trên mạng xã hội, cứ để nó tự nhiên tự nhiên mọi người