Khi các bạn vào website thường thấy các quảng cáo, khi bạn click vào đó có thể thấy chữ được quảng cáo bởi google, thì đó là google AdSense, việc những website kiếm tiền từ google Adsense là chính , nhưng nhiều bạn lại hỏi không biết đã có